Yrityksemme arvot


  • Asiakas toiminnan lähtökohtana
  • Yhdessä tekeminen
  • Vastuullisuus & välittäminen
  • Tavoitteellisuus
  • Uudistuminen

Nämä sanat sekä teot ovat ohjenuora yrityksemme tavoissa toimia. Nyt ja tulevaisuudessa.

Asiakas

Asiakas ei ole enää osa massaa, asiakas on yksilö joka käyttäytyy yksilöllisesti. Asiakas on myös tärkeä tietolähde yritykselle, joten vuorovaikutus on kahdensuuntaista. Palvelemme asiakkaita yksilöllisesti ja joustaen, tehden kaikkemme, jotta asioiminen kanssamme olisi mahdollisimman tyydyttävä.

Vastuullisuus & välittäminen

Olemme mukana vastuullisessa ja kestävän kehityksen toiminnassa. Lajittelemme sekä kierrätämme kaiken kierrätyskelpoisen jätteen. Osallistumme www.istutapuita.fi missioon hidastaa ilmaston lämpenemistä. 

Yhdessä tekeminen

Harva pystyy ihmeisiin yksin, emme me ainakaan. Haluamme toinen toista auttamalla pystyä parempiin suorituksiin samalla tukien kotimaista yrittäjyyttä käyttämällä täällä tuotettuja palveluita sekä materiaaleja mahdollisuuksien mukaan.

Uudistuminen

Etsimme jatkuvasti keinoja uudistaa tuotteitamme, toimintatapojamme, palveluitamme, kokonaisuutta. Haluamme olla mukana kehityksessä ja käyttää uusimpia oppeja sekä innovaatioita kehittyessämme.

Tavoitteellisuus

Tavoitteellisuus sekä suunnitelmallisuus luovat onnistumisia ja on hyvinvoivan organisaation tunnusmerkkejä. Olemme asettaneet tavoitteita yksilötasosta yritystasolle, luoneet niille mittarit ja näiden mukaan tulemme tulevaisuudessa saavuttamaan tavoitteemme.